Częstochowa - informacje


208.282
mieszkańców Częstochowy
97.375
mężczyzn
110.907
kobiet

26.054
w wieku przedprodukcyjnym

122.208
w wieku produkcyjnym

60.020
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

821
zawarto małżeństw

1.353
urodzeń

3.183
zgonów

-1.830
przyrost naturalny
miasto Częstochowa
dochody

1.626.698.880
wydatki

1.762.520.320
struktura wydatków Częstochowy

38.079
0,002%
Leśnictwo

245.229
0,014%
Rolnictwo i łowiectwo

84.991
0,005%
Górnictwo i kopalnictwo

74.040
0,004%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

319.070.080
18,103%
Transport i łączność

102.180.848
5,797%
Administracja publiczna

41.500
0,002%
Turystyka

62.487.560
3,545%
Gospodarka mieszkaniowa

6.229.768
0,353%
Działalność usługowa

43.772
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

400
0,000%
Obrona narodowa

41.393.024
2,349%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

594.575
0,034%
Wymiar sprawiedliwości

16.139.451
0,916%
Obsługa długu publicznego

432.336
0,025%
Różne rozliczenia

604.380.352
34,291%
Oświata i wychowanie

17.797.200
1,010%
Ochrona zdrowia

134.422.288
7,627%
Pomoc społeczna

53.507.288
3,036%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

38.965.792
2,211%
Edukacyjna opieka wychowawcza

138.175.760
7,840%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35.090.484
1,991%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.848.092
1,069%
Kultura fizyczna i sport

171.986.432
9,758%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-16 09:53
REKLAMA
pogoda Częstochowa
3.6°C
wschód słońca: 05:43
zachód słońca: 19:42
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie

kiedy
2024-04-17 18:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-17 20:00
miejsce
Klub Muzyczna Meta, Częstochowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-18 19:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-18 19:00
miejsce
Klub Muzyczna Meta, Częstochowa,...
wstęp biletowany