Częstochowa - informacje


217.530
mieszkańców Częstochowy
101.867
mężczyzn
115.663
kobiet

27.883
w wieku przedprodukcyjnym

129.122
w wieku produkcyjnym

60.525
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

762
zawarto małżeństw

1.567
urodzeń

3.327
zgonów

-1.760
przyrost naturalny
miasto Częstochowa
dochody

1.481.612.544
wydatki

1.516.985.728
struktura wydatków Częstochowy

43.848
0,003%
Leśnictwo

269.879
0,018%
Rolnictwo i łowiectwo

96.915
0,006%
Górnictwo i kopalnictwo

176.949.808
11,665%
Transport i łączność

79.569.544
5,245%
Administracja publiczna

42.000
0,003%
Turystyka

55.337.984
3,648%
Gospodarka mieszkaniowa

5.364.790
0,354%
Działalność usługowa

1.329.600
0,088%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

149.300
0,010%
Obrona narodowa

35.265.952
2,325%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

590.268
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

10.484.356
0,691%
Obsługa długu publicznego

276.818
0,018%
Różne rozliczenia

481.559.296
31,744%
Oświata i wychowanie

26.986.424
1,779%
Ochrona zdrowia

95.715.024
6,310%
Pomoc społeczna

14.412.092
0,950%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

42.213.892
2,783%
Edukacyjna opieka wychowawcza

137.358.480
9,055%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47.934.348
3,160%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

19.028.082
1,254%
Kultura fizyczna i sport

285.854.880
18,844%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-19 23:01
REKLAMA
pogoda Częstochowa
9.3°C
wschód słońca: 05:44
zachód słońca: 17:57
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie

kiedy
2023-03-24 19:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-24 20:00
miejsce
Klub Muzyczna Meta, Częstochowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-25 10:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-25 16:00
miejsce
Filharmonia Częstochowska,...
wstęp biletowany