13 kwiecień 2021

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-27 - czekamy na uwagi i ...

fot. UM Częstochowy
Udostępniamy Państwu wstępny projekt Programu "Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-27". Prosimy o nadsyłanie uwag i propozycji do dnia 16 kwietnia do godz. 12.00 na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl
REKLAMA

Program „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” służy realizacji wizji i celów rozwojowych regionu, zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej.

Interwencja w ramach programu będzie wspierała uczynienie województwa śląskiego nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji i zapewniającym możliwości rozwoju mieszkańcom oraz oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.

Cele programu wpisują się w wizję rozwoju Unii Europejskiej zawartą w komunikacie oraz regulacjach dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie przekształcenia UE w sprawiedliwe i dobrze prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Program stanowi także instrument realizacji Umowy Partnerstwa 2021-2027 – dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w ramach unijnej polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce i wykazuje z nią pełną zgodność.

Poniższy opis zawiera wyciąg głównych wyzwań dla regionu, które w powiązaniu z zapisami projektu Umowy Partnerstwa oraz wytycznymi inwestycyjnych dla Polski w zakresie finansowania polityki spójności na lata 2021–202 stanowią bazę dla zaplanowania interwencji ze środków europejskich.

pliki do pobrania:
 
Źródło: UM Częstochowy
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie