19 październik 2020

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

fot. UM Częstochowy
Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością". Ilość miejsc jest ograniczona.
REKLAMA

Realizacja projektu zacznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji uczestnika: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy oraz wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;

 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);

 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Oferta projektu zawiera:

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;

 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);

 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);

 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

 • Orzeczenie o niepełnosprawności;

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM, DO WYCZERPANIA MIEJSC

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać na stronie:

https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

oraz kontaktując się z biurem:

Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Projekt realizowany jest w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość finansowana to niemal 961 tys. zł.

 
Źródło: UM Częstochowy
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie