22 październik 2020

BIBLIOTEKA PARTNEREM UŻYTKOWNIKA

fot. UM Częstochowy
...to tytuł XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbyło się 20 października, w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz w IX Tygodnia Otwartej Nauki. W zorganizowanym w formie zdalnej spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób.
REKLAMA

...to tytuł XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbyło się 20 października, w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz w IX Tygodnia Otwartej Nauki. W zorganizowanym w formie zdalnej spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób.

W wideokonferencji uczestniczyli pracownicy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, naukowych, dyrektorzy bibliotek, a także przedstawiciele organów prowadzących szkoły, związków zawodowych i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

W czasie spotkania dyskutowano na takie tematy jak: funkcjonowanie bibliotek szkolnych w dobie pandemii, biblioterapia jako forma promocji czytelnictwa, oferta rozwoju zawodowego programu eTwinning, literatura regionu częstochowskiego na przełomie XX i XXI w., kulturowe uwarunkowania pragmatyki bibliotecznej, czy e-learning w bibliotece. W kolejnych wystąpieniach swoje wykłady prezentowali przedstawiciele

Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Biblioteki Regionalnej w Karwinie, Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie, Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, czy sekcji bibliotekarskiej ZNP i oddziału TNBSP w Częstochowie.

Podczas Forum podsumowano konkursy:

1. Wojewódzki Konkurs na Plakat „(Nie)zwykła biblioteka” dla Nauczycieli Bibliotekarzy: 1 miejscami nagrodzono nauczycieli bibliotekarzy: Alinę Grabną (Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie), Izabelę Jurę (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie), Barbarę Brewkę (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu), Martę Kaliszuk (Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie) i Katarzynę Paligę (Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej) oraz przyznano nagrodę specjalną uczennicy klasy 3 Adzie Kulińskiej (Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. M. Brzeskiego w Częstochowie);

2. VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP:

- w kategorii klasy 3-6 szkół podstawowych - 1 miejsce Mateusz Nowak kl. 6B (Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Będzinie, op. Karolina Jakóbczyk, Ewa Czubat), wyróżnienie Oliwier Matura kl. 5B (Szkoła Podstawowa nr 36 im. J. Tuwima w Zabrzu, op. Aleksandra Lisowska);

- w kategorii klasy 7-8 szkół podstawowych – 1 miejsce Inga Krawczyk kl. 7A (Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Łojkach, op. Magdalena Tyszko-Warzecha), 2 miejsce Jakub Klimczyk kl. 7G (Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, op. Miłosława Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada), 3 miejsce Wiktoria Smolarska kl. 8 (Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Skłodowskiej-Curie w Tychach, op. Kinga Radzewicz), wyróżnienie Cyprian Całus kl. 7G (Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, op. Miłosława Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada);

- w kategorii szkół ponadpodstawowych: 1 miejsce Klaudiusz Kuta kl. IV A TS oraz wyróżnienie Marcin Tomalski kl. IVC TS (Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, op. Alina Grabna i Anna Majchrzak).

3. XIV Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną „Wszystko o Bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie: 1 miejsca zdobyli uczniowie: Roksana Musiał kl. 8A (Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, op. Miłoslawa Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada), Mateusz Nowak kl. 6B (Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Będzinie, op. Karolina Jakóbczyk, Ewa Czubat), Igor Równiak kl. IIf TM (Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, op. Alina Grabna i Anna Majchrzak.

Organizatorzy Forum to: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

XVI Forum powstało również dzięki współpracy z: Biblioteką Śląską w Katowicach, Biblioteką Regionalną w Karwinie (Republika Czeska), Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Okręgową Sekcją Bibliotekarską ZNP w Katowicach, Instytutem Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Biblioteką Publiczną im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Oprac. R. Sowada

 
Źródło: UM Częstochowy
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie