14 lipiec 2020

Międzynarodowy Dzień Mediacji - kokurs na plakat

Do 6 września dzieci i młodzież mogą nadsyłać prace, by wziąć udział w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.
REKLAMA

Konkurs adresowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat mediacji, zachęcenie do korzystania z niej.

Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego mediację – jako jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu. Praca powinna być w formacie PNG, JPG lub PDF, wykonana w dowolnym programie graficznym lub na papierze. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden plakat.

Jury spośród zgłoszonych propozycji wybierze 12 najlepszych, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, który trafi m.in. do sędziów koordynatorów ds. mediacji.

Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji. Ponadto najlepsi otrzymają bezprzewodowe głośniki oraz opaski (zegarki) monitorujące codzienną aktywność fizyczną.


Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (zapisany w formacie pdf), należy przesłać mailem do 6 września na adres: zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl, w temacie należy wpisać: KONKURS [nazwisko uczestnika].

Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z okazji przypadającego w październiku Dnia Mediacji.

Szczegóły, karta zgłoszeniowa oraz regulamin znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

 
Źródło: UM Częstochowy
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
118593
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie

kiedy
2021-02-06 19:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-06 20:30
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-13 18:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-14 16:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany